Bạn có muốn đột phá đơn hàng doanh thu với Facebook Ads?

Quảng cáo Facebook hiện tại vẫn là kênh để có được khách hàng mới nhanh nhất, với chi phí rẻ nhất.

Nhưng, nó khá phức tạp cho người mới bắt đầu!

Bạn sẽ phải trải qua một giai đoạn khá dài để học hỏi và làm chủ được nó (learning curve)

Nó là lý do, Đức tập trung vào dịch vụ Coaching Facebook Ads (dạy 1 kèm 1 online)

Để giúp những bạn có sản phẩm tốt nhưng chưa làm chủ được Facebook Ads để đột phá đơn hàng, doanh thu online

Hoàng Việt Đức - Founder của BeeDigi .Ltd & Estore Education - Đào Tạo Kinh Doanh Online & Marketing Online

Đức có thể giúp bạn những gì?

Lựa chọn Mô hình & sản phẩm kinh doanh

Một sản phẩm tồi, thì dù có bán tốt thế nào, có bao nhiêu kỹ năng đi nữa, thì cũng không thể nào bán được.

Đức có thể giúp bạn vượt qua bước đầu tiên vô cùng quan trọng này, với dịch vụ Coaching tìm sản phẩm kinh doanh

Chạy Quảng cáo bán sản phẩm /Dịch vụ

Chạy quảng cáo là cách nhanh nhất để giúp bạn có đơn hàng mới, tăng doanh thu nhanh chóng.

Trong đó quảng cáo Facebook là mỏ vàng nhiều người đang khai phá

Thiết kế web & làm marketing trên đó 

Thiết kế một website và đưa trang web xuất hiện trên kết quả tìm kiếm Google là cách bền vững giúp bạn có khách hàng chủ động tìm đến mình. Giống như cách bạn tìm thấy Đức từ Google vậy

Hoàng Việt Đức Blog

Quảng Cáo Facebook

Marketing online

Tự làm website

Kinh doanh online

Bán hàng online

Nhận bài viết mới nhất

Cập nhật bài viết, hướng dẫn, tin tức mới nhất về kinh doanh trên Internet & Online Marketing

>