Facebook Ads content checklist

Rà soát lỗi lãng phí trên quảng cáo Facebook mà không cần biết gì nó

Sử dụng Checklist này để biến nội dung quảng cáo không hiệu quả của bạn trở thành một cỗ máy thu hút khách hàng mới trên Facebook

Facebook Ads Checklist kiểm tra lỗi trong nội dung quảng cáo Facebook

8+ Năm kinh nghiệm Facebook Ads + Copywriting + Marketing đúc kết trong một Checklist

Thông tin của bạn sẽ được tôn trọng và giữ bảo mật!

Mục đích mình tặng bạn Checklist này

Checklist này là một mẫu nhỏ trong khóa học Facebook Ads Strategy của mình.

Mình tặng nó cho bạn, là để bạn trải nghiệm nội dung khóa học, cũng như để xây dựng mối quan hệ với bạn cho những hợp tác xa hơn.

Bạn thấy nó giá trị, và khám phá được những điều mới mẻ? Bạn có thể cân nhắc để tham gia khóa học!

Bên dưới là một vài phản hồi mình có được từ học viên cho khóa học này.

Entrepreneur

Value-based Marketing Strategy Coach

Contact