Kích Thước Hình Ảnh Facebook: Đăng Bài & Chạy Quảng Cáo

Picture of Hoàng Việt Đức

Hoàng Việt Đức

Entrepreneur, Marketing Strategy Coach

Sử dụng đúng kích thước hình ảnh Facebook để đăng bài hay chạy quảng cáo sẽ giúp bạn mang lại trải nghiệm người dùng tốt nhất.

Khi đăng bài viết lên Facebook, Fanpage, thỉnh thoảng hình của bạn bị cắt mất.

Làm cho bài đăng không còn hấp dẫn, thu hút như bạn kỳ vọng.

Thì bên dưới mình tổng hợp các kích thước hình ảnh cho các định dạng bài đăng khác nhau trên Fanpage, bài quảng cáo.

Để giúp bạn đăng bài hiệu quả nhất.

Xem thêm:

Kích thước hình ảnh đăng Facebook

Khi đăng bài viết lên Facebook cá nhân hay Fanpage, bạn sẽ có lúc đăng 1, 2, 3, 4, … hình ảnh.

Số lượng hình ảnh khác nhau, kích thước hình ảnh khác nhau, Facebook sẽ hiển thị hình ảnh theo cách khác nhau.

Đăng Facebook 1 hình

Định dạng kích thước hình ảnh đăng facebook 1 hình

Đăng Facebook 2 hình dọc

Định dạng kích thước hình ảnh đăng facebook 1 hình dọc

Đăng Facebook 2 hình ngang

Định dạng kích thước hình ảnh đăng facebook 1 hình ngang

Đăng Facebook 3 hình dọc

Định dạng kích thước hình ảnh đăng facebook 3 hình dọc

Đăng Facebook 3 hình ngang

Định dạng kích thước hình ảnh đăng facebook 3 hình ngang

Đăng Facebook 4 hình vuông

Định dạng kích thước hình ảnh đăng facebook 4 hình vuông

Đăng Facebook 4 hình dọc

Định dạng kích thước hình ảnh đăng facebook 4 hình dọc

Đăng Facebook 4 hình ngang

Định dạng kích thước hình ảnh đăng facebook 4 hình ngang

Khi đăng Facebook từ 5 hình ảnh, thì cách hiển thị sẽ giống 4 hình.

Kích thước hình ảnh chạy quảng cáo Facebook

Bên dưới là những đề xuất từ chính Facebook về kích thước hình ảnh quảng cáo cho từng vị trí quảng cáo.

Khi thiết kế đúng kích thước ảnh, các thành phần hình ảnh của bạn sẽ hiển thị đúng mong muốn, và thu hút nhất với khách hàng tiềm năng.

Một cách tổng quát, thì đây là vài lưu ý về hình ảnh để quảng cáo của bạn hoạt động tốt nhất:

 • Độ phân giải tối thiểu nên từ 800px trở lên
 • Dùng đúng kích thước ảnh cho từng vị trí quảng cáo
 • Bạn lưu ý nhất ở bên dưới là thông số về tỷ lệ ảnh

1. Định dạng kích thước hình ảnh trên NewFeed (bảng tin Facebook):

 • Loại file: JPG hoặc PNG 
 • Tỷ lệ: 1,91:1 đến 1:1 
 • Độ phân giải: Tối thiểu 1080 x 1080 pixel 
 • Tối ưu nhất là dùng ảnh vuông 1:1

Xem thêm:

2. Cột bên phải:

 • Loại file: JPG hoặc PNG 
 • Tỷ lệ: 1:1 
 • Độ phân giải: Tối thiểu 1080 x 1080 pixel

3. Bài viết tức thì:

 • Loại file: JPG hoặc PNG 
 • Tỷ lệ: 1,91:1 đến 1:1 
 • Độ phân giải: Tối thiểu 1080 x 1080 pixel

4. Video trong luồng:

 • Loại file: JPG hoặc PNG 
 • Tỷ lệ: 1,91:1 đến 1:1 
 • Độ phân giải: Tối thiểu 1080 x 1080 pixel
 • Tỉ lệ kích thước tốt nhất: ngang 16:9

5. Facebook Stories:

 • Loại file: JPG hoặc PNG 
 • Tỷ lệ: 9:16 
 • Độ phân giải: Tối thiểu 1080 x 1080 pixel
 • Nên để trống khoảng 14% (250 pixel) phần trên cùng và dưới cùng của hình ảnh vì nút kêu gọi hành động sẽ che mất phần hình ảnh này

6. Audience Network:

 • Loại file: JPG hoặc PNG 
 • Tỷ lệ: 9:16 (định dạng dọc)
 • Độ phân giải: Ít nhất 398 x 208 pixel

7. Tin nhắn được tài trợ:

 • Loại file: JPG hoặc PNG 
 • Tỷ lệ: 1,91:1 
 • Độ phân giải: Tối thiểu 1080 x 1080

8. Bảng tin Instagram:

 • Loại file hình ảnh: JPG hoặc PNG 
 • Tỷ lệ: 1:1 
 • Độ phân giải: Tối thiểu 1080 x 1080 pixel

9. Instagram Stories:

 • Loại file hình ảnh: JPG hoặc PNG 
 • Tỷ lệ: 9:16 
 • Độ phân giải: Tối thiểu 1080 x 1080 pixel

10. Khám phá Instagram:

 • Loại file hình ảnh: JPG hoặc PNG 
 • Tỷ lệ: 9:16
 • Độ phân giải: Tối thiểu 1080 x 1080 pixel

Về cách làm tốt nhất cho hình ảnh, bạn có thể tham khảo thêm hướng dẫn này của Facebook

Kích thước các loại ảnh đăng Facebook khác

 • Avatar (ảnh đại diện): tối thiểu 180 x 180px (500 x 500px là tốt nhất)
 • Ảnh bìa Facebook, Fanpage: 820 x 312px
 • Shared Link: 1200 x 628
 • Facebook event cover: 1920 x 1080px

Hy vọng tổng hợp về kích thước ảnh này sẽ hữu ích với bạn.

Bạn còn thắc mắc gì về chủ đề này, để lại dưới comment nhé

Chiến lược Facebook Ads

Giúp bạn X2-X5 Hiệu quả quảng cáo Facebook vài ngày tới